...a takto to má vypadat
...a takto to má vypadat
Nový vzkaz na e-mail
Jméno
e-mail
text
Opište číslo

Další verze napojení na R7 neprošla

Zdroj: Ivo Mlej

Na setkání zástupců obcí a našeho spolku s hejtmanem a většinovými vlastníky pozemků přes které je nová trasa plánována neprošla další verze napojení aglomeračního okruhu na rychlostní silnici R7. S návrhem, který předložili na základě minulého jednání projektanti, nesouhlasí někteří vlastníci pozemků. Ti se proto znovu sejdou se středokluckými a budou dále hledat v užším kruhu vhodné řešení. Kromě detailu napojení obchvatu na R7, který je ještě v jednání, máme již první nákres části trasy...zde.

 

30.8. 2015

Proběhlo technické jednání na kraji
Zdroj: Ivo Mlej, Zdravé Tuchoměřice

Technické jednání o upřesnění vedení trasy aglomeračního okruhu v k.ú. Tuchoměřice a jeho napojení na R7 proběhlo na krajském uřadu dne 17.srpna. Jednání se zúčastnili zástupci obce i spolku Zdravé Tuchoměřice a dále zástupci projektanta, kraje, Ministerstva dopravy, ŘSD a také zástupci Kralup a Velkých Přílep. Po dvouhodinovém jednání bylo dohodnuto, že nová trasa bude připojena na silnici R7 prostřednictvím upravené mimoúrovňové křižovatky u Středokluk, tak jak bylo dojednáno na schůzce s hejtmanem v červnu. Vzhledem k množství sjezdů ke skladovým areálům na silnici mezi Tuchoměřicemi a benzínovou stanici Středokluky prý není možné vést novou silnici ve stávající stopě. Proto bude aglomerační okruh veden co nejblíže s touto silnicí jak jen to bude technicky možné. K jinému řešení a diskuzi nebyl kraj přístupný. V prvním zářijovém týdnu bychom měli mít k dispozici již zákres trasy na mapě, který uvěřejníme na našem webu.  

 

14.8. 2015

Odpověď hejtmana na petici
Zdroj: Ivo Mlej, Zdravé Tuchoměřice

    Podpisy pod petici za posunutí plánovaného obchvatu u Tuchoměřic dále od obce se sbíraly od května do června. Podepsalo se celkem 580 občanů. Petice obsahovala také výzvu ke společnému jednání kraje, obce, spolku, okolních obcí a dalších dotčených subjektů, tak, aby se našlo co nejvhodnější řešení. 

Na petici jsme dne 3. srpna obdrželi odpověď. Dopis si můžete v pdf stáhnout zde. Pan hejtman v zastoupení Mgr. Aleše Růžičky, zástupce ředitele pro oblast veřejné správy, potvrdil, že argumentace obce i spolku byla krajem pozitivně přijata a kraj je dialogu i nadále otevřen. Nicméně jsme zatím na žádné další jednání nebyly Středočeským krajem pozváni a pouze podle posledních zpráv, které jsme z jiných zdrojů obdrželi, se na navrženém řešení z červnové schůzky pracuje. 

 

12.8. 2015

Nebráníme zahájení stavby aglomeračního okruhu
Zdroj: Ivo Mlej, Zdravé Tuchoměřice

Mohlo by se zdát, a také být tak prezentováno viz aktualita na stránkách Středočeského kraježe díky této petici a hlavně žalobě obce, vlastně bráníme řešení svízelné dopravní situace ostatních obcí, které čekají na tento aglomerační okruh mnoho let. Spolek nebrání stavbě celého aglomeračnímu okruhu. Chceme posunout pouze tu část, která je na území obce Tuchoměřice a která místo aby auta a nákladáky od obce odvedla a byla co nejdále od obytné části, tak je v plánech kraje vedena pouhých 100m od našich domů, ač by bylo možno najíti i přijatelnější řešení.

Nemůžeme souhlasit s tím, aby se několika obcím vyřešil problém s nadměrnou dopravou na úkor té naší, ke které se všechno svede. Na rozdíl od těchto obcí jsou Tuchoměřice již nyní postiženy silnou dopravou z provozu letiště a R7 , která vede na západním okraji obce bez jakékoliv hlukové ochrany.  Takže naše obec již trpí a pouze se brání dalšímu zvyšování zátěže.

Pokud by již od počátku byl tento projekt kvalitně připraven, zohledňoval životní prostředí občanů Tuchoměřic, probíhala normální komunikace s obcí i občany a reagovalo se na námitky i připomínky, nemuseli bychom se v tuto chvíli bránit, a k žádné aktualizaci Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a tím i zdržení by nemuselo dojít.

Jaký zvolit nejrychlejší postup k nápravě chyb, aby se celý projekt nezdržoval je v kompetenci kraje. Podle našich informací z Ministerstva dopravy se v současné době zpracovává pro Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje nová projektová dokumentace - úprava studie, která by měla celý problém řešit. Doufáme, že se řešení najde v co nejkratší době. 

 

5.6. 2015

Posunuli jsme se o malý krůček kupředu, proběhlo setkání s hejtmanem
Zdroj: Ivo Mlej

    Dnes se uskutečnila schůzka zastupitelů obce a spolku Zdravé Tuchoměřice s hejtmanem Středočeského kraje ing. Milošem Peterou ohledně aglomeračního okruhu Kralupy - Tuchoměřice. K jednání byla přizvána také ing.arch. Jitka Mejsnarová, která má na starosti územní plány obce. Hejtman nám potvrdil, že se jedná o maximálně prioritní stavbu kraje, která by měla být dokončena a zprovozněna nejpozději do 5 let. Tento okruh má přednostně řešit obchvat Kralup a spojení dálnice D8 s rychlostní komunikací R7 a dále i napojení na R6 směrem ke skladům Amazon .

Při diskuzi nad problémem umístění části tohoto okruhu cca 100m od obytné části Tuchoměřic, se zdá, že se našlo schůdné kompromisní řešení, které by mohlo vyhovovat všem zainteresovaným stranám. Část silnice, která by měla vést na poli nad obcí od železniční stanice směrem do Kněžívky, by se zrušila a zůstala by pouze větev vedoucí kolem skladů směrem k benzínové stanici u Středokluk. Tam by se provedla rekonstrukce napojení na R7. 

mapa-aglomeracni-okruh-tuchomerice-navrh-odkloneni

Tím by byl vyřešen náš požadavek na odsunutí části aglomeračního okruhu od obce a zároveň by řešení plně vyhovovalo požadavkům na odklonění dopravy z centra obce na okruh

Je to první optimistická zpráva či příslib a jsme rádi, že se věc posunula o malý krůček kupředu. Přesto budeme i nadále pokračovat ve sběru podpisů pod peticí a započaté iniciativě, protože celé setkání se odehrávalo zatím pouze jako diskuze. Budeme také sledovat, zda se silnice bude realizovat ve dvouproudém provedení s řádnými protihlukovými opatřeními a úpravami terénu, které nenaruší životní prostředí v bezprostředním okolí.
 

Počkejme si tedy na oficiální schválení této úpravy od Středočeského kraje a také Ředitelství silnic a dálnic. O dalším vývoji Vás budeme i nadále informovat...

 

27.5. 2015
Petici již podepsalo za první týden více než 200 občanů
Zdroj: Ivo Mlej

Po týdnu od vyvěšení letáků do informačních tabulí na zastávkách autobusu a práci dobrovolníků máme k dnešnímu dni 238 podpisů pod peticí. Mnoho archů stále koluje a čekáme, že se počet podpisů ještě zvýší. V příštím týdnu chystáme dodat letáky do schránek pro ty, kteří nemají přístup k internetu. Dobrovolníci budou také obcházet zbývající ulice. Celá petiční akce bude vrcholit na Dni sousedů dne 13.června V rákosí u školky. Zde budeme mít informační stánek pro Vaše dotazy a podněty. Váš podpis v petici si můžete ověřit zde… Všem děkujeme.

 

12.5. 2015
Přeložka silnice II/240 dostala zelenou
Zdroj: Právo, web Středočeský kraj

Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera a ministr dopravy Dan Ťok chtějí realizovat přeložku silnice II/240 co nejdříve a je pro ně prioritou.  Nově opět spadá pod Středočeský kraj...

Celý článek si můžete přečíst zde.
 

11.5. 2015
Bouřlivá debata a Petice k obchvatu kolem Tuchoměřic
Zdroj: Ivo Mlej

Spolek Zdravé Tuchoměřice zorganizoval 5. května setkání s občany na téma obchvatu kolem Tuchoměřic v budově obecního úřadu. Občany toto téma velmi zajímalo, a po prezentaci co na nás vlastně Krajský úřad Středočeského kraje již roky chystá, proběhla bouřlivá debata, plná zajímavých nápadů a podnětů jak obchvatu zabránit a silnici posunout co nejdále od obce. Hrozí totiž výrazné a vážné  zatížení obce hlukem, zplodinami a prachem.

Proto jsme za spolek Zdravé Tuchoměřice navrhli Petici občanů Tuchoměřic, ve které žádáme o změnu trasy této silnice tak, aby byla v části kolem obce přesunuta co možná nejdále od obytné části obce a nezhoršovala již tak špatné životní prostředí obce ze souběhu vlivů provozu rychlostní silnice R7 a letiště Václava Havla. Petice je adresována Krajskému úřadu Středočeského kraje , na vědomí hejtmanovi a a dalším dotčeným úřadům včetně ministerstva dopravy , životného prostředí a okolním obcím.

Petici mohou občané podepsat na několika místech. V budově Obecního úřadu nebo v prodejne firmy IGM ulice v Kněžívce 201. Zkusíme také dohodnout možnost vyvěšení petice na poště. S peticí a podpisovými archy Vás navštíví naši dobrovolníci v příštích dnech a v případě, že Vás nezastihnou, obdržíte petici do schránky. Veškeré informace o obchvatu, stažení Petice a podpisového archu, jakožto i formuláře pro přihlášení se do spolku Zdravé Tuchoměřice je k dispozici na www.zdravetuchomerice.cz. Na budově obecního úřadu jsme pro občany instalovali poštovní schránku spolku, do které nám můžete dávat Vaše náměty a návrhy. 

Řekněme společně Krajskému úřadu NE obchvatu v blízkosti našich domovů....

TOPlist