...a takto to má vypadat
...a takto to má vypadat
Nový vzkaz na e-mail
Jméno
e-mail
text
Opište číslo

Jsme dobrovolným spolkem občanů Tuchoměřic , kterým není lhostejná ochrana životního prostředí, přírody a krajiny v obci Tuchoměřice a jejím okolí.

Hlavním účelem našeho spolku je nesouhlas s návrhem trasy koridoru silnice II/240 u obce Tuchoměřice, tzv. obchvat Tuchoměřic a s její výstavbou, tak, jak je navržena v návrhu Zásad územního rozvoje Středočeského kraje.

Proti výstavbě tohoto obchvatu a dalším stavbám, které by snižovali hodnotu života v obci aktivně děláme tyto činnosti:

- Organizování občanských kampaní a petičních akcí.
- Chceme se účastnit jako právnická osoba ve správních i jiných řízeních.
- Chceme spolupracovat s jinými sdruženími majícími obdobné cíle.
- Poskytujeme informace o této problematice občanům.
- Chceme být při jednáních a řízeních s orgány státní správy, obecní a krajské samosprávy a s odbornými veřejnými institucemi.
- Chceme se podílet na tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy.


Chcete se také aktivně podílet a pomoci prosadit tyto záměry ?

Staňte se členem spolku a pošlete nám přihlášku do spolku, která je ke stažení zde....

Spolek Zdravé Tuchoměřice je financován pouze z členských příspěvků a darů. Členský roční poplatek pro rok 2015 je stanoven ve výši 100 Kč. Po podání přihlášky a schválení radou obdržíte výzvu k úhradě poplatku.

TOPlist